Landbomuseet på Birkendegaard

 

 

Historie

Billeder

Til forside

Vedtægter

 

 

 

Generalforsamling 2019

33 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen den 20. februar.

Kontingentet blev hævet til 120 kr. for par og 70 kr. for enlige.

Kiehn Stegmann, Arne Christiansen, Harry Kristensen og Leif Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Suppleanter blev Jens Torben Nielsen og Niels Tanghus.

Også revisorerne Ole B. Nielsen og Dennis Dinesen samt suppleant Flemming Andersen blev genvalgt.

Veterandage bliver i år 29. – 30. august og entréen bliver 70 kr.

Efter generalforsamlingen var der lidt godt at spise og drikke.

Læs formandens beretning her.

_________________________________________________________________

Veteran-traktor-træf 2019

Veterandagene på Birkendegaard fandt sted:

Lørdag den 7. og søndag den 8. september

Landbomuseet var som sædvanligt indblandet og dækker op med spændende aktiviteter: fx trædrejer, smedeværksted, rebslager, blomsterbinder, honningmand, forskellige former for husflid m.m. Desuden bliver der også noget for børnene, som kan prøve - ligesom deres bedsteforældre - at skrive med pen og blæk eller med en griffel på en tavle.

Caféen var åbent og diskede op med kaffe og kager samt pandekager, rabarberkage, pølser øl og vand sant is til rimelige priser.

Derudover var der en lille loppebod med sjove gamle ting.

___________________________________________________________________

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 21. februar  med Bente Fog-Larsen som dirigent og Karen Margrethe Gammelby som referent.

Karen Margrethe Gammelby, Jørgen Faye og Ulla Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom Jens Torben Nielsen og Niels Tanghus blev genvalgt som suppleanter.

Også revisorerne Ole P. Nielsen og Dennis Dinesen samt suppleant Flemming Andersen blev genvalgt.

Formanden fortalte om det nye års planer, forandringer og opgaver efterfulgt af lidt godt at spise og drikke til de fremmødte.

Regnskab og formandens beretning blev godkendt og kan ses på museet.

____________________________________________________________________

Veteran-traktor-træf 2018

Der blev i år holdt veterantraktortræf i weekenden 1. og 2. september. Der var godt besøg og stor omsætning både i caféen og ved loppemarkedet.

_____________________________________________________________________

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev holdt så tidligt som muligt nemlig 1. marts. Det skyldes at vores kommunetilskud først udbetales efter at generalforsamlingen har godkendt regnskabet (ny procedure i Kalundborg Kommune). Der var 33 medlemmer til stede

Der blev lavet en vedtægtsændring, så generalforsamlingen kan holdes tidligere end marts måned, som var kravet i de gamle vedtægter.

Kurt Jensen trådte ud af bestyrelsen og blev erstattet af Arne Christiansen. 

Den nye bestyrelse ser nu således ud: Ulla Rasmusen (formand), Leif Hansen (næstformand), Karen Margrethe Gammelby, Harry Kristensen, Kiehn Stegmann, Arne Christensen og Jørgen Faye.
_____________________________________________________________________

Forhøjelse af entréen

Bestyrelsen har besluttet at forhøje entréen i år fra 30.- til 40.- kr. for voksne og fra 20.- til 30.- for grupper. Samtidigt bliver der også små forhøjelser på priserne i Caféen.
_____________________________________________________________________

Efterårsferie 2017

Vi holder - som det er ved at blive en vane - igen åbent 3 dage i efterårsferien nemlig

tirsdag den 17. onsdag den 18. og fredag den 19. oktober kl. 11 - 16

og i år har vi fundet noget legetøj, som vi har i overskud, frem og lavet et lille loppemarked for børn til meget lave priser. Der vil også være andre aktiviteter for børnene fx. at skrive med griffel eller med pen og blæk samt at slå sit eget reb.

Vi håber at se mange børn og bedsteforældre - ja også gerne alle andre interesserede.

Vi sælger kaffe og kage samt sodavand.

_____________________________________________________________________

Veterandage 2017

Veterandagene blev i år holdt den tredje weekend i august altså 

lørdag og søndag den 19. og 20. august,

og selv om der var lidt færre udstillere og vejret ikke var alt for godt, kom der mange mennesker og Landbomuseet havde en fin dag med mange besøgende på museet og ikke mindst i Caféen, hvor der var travlhed dagen lang. Det gav en god omsætning og et godt tilskud til museets økonomi. Samtidig fik vi indviet det nye overdækkede område, hvor man kan sidde i tørvejr og nyde caféens lyksaligheder.

 
Der var hele dagen gæster i caféens nye overdækning.

Museet står for adgangen til veterantraktorstævnet, hvor vi har 3-4 personer stationeret dagen lang. Der er fri adgang til museet, når der er betalt entré til stævnet, og det benytter mange sig af.

 
Leif passer godt på at alle betaler entré.

Sædvanen tro havde museet sørget for egne udstillere udefra rundt omkring på museet - det drejede sig om blomster - keramik - trædrejer - honning - knipling - broderi - clairvoyance - peddigrør; medens vi selv havde smedeværksted og rebslagning.

_____________________________________________________________________

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling blev afholdt så tidligt som den 2. marts, og grunden var at kommunen forlangte et revideret og godkendt regnskab før tilskuddet kunne udbetales. Vi har behov for kapital først på kalenderåret, hvor indtægter fra entré og kontingent endnu ikke er indgået.
Der skete ikke så meget på selve grneralforsamlingen; alle valg var genvalg, men der blev vedtaget en vedtægtsændring for at præcisere, hvem der tegner foreningen økonomisk. Det skete ved at vedtage et stk. 5 til §4 med følgende ordlyd:
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Generalforsamlingen har dog meddelt prokura, således at såvel formand som kasserer hver for sig kan tegne foreningen i forretningsmæssige transaktioner, hvis værdi ikke overstiger 5.000 kr.
Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med lidt ost og rødvin samt kaffe og rabarbertrifli.

Formandsberetning for Landbomuseet på Birkendegaard 2016

2016 blev et travlt år, med mange gæster og store projekter samt en tiltrængt oprydning i depoterne.

Der blev afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året.

Museet har 145 medlemmer. 

Vi havde 2217 gæster i årets løb mod 1975 året før.

11 forskellige foreninger og private selskaber besøgte museet i årets løb, deriblandt en familie, der holdt fætter-kusinefest her for andet år i træk og som også kommer igen i år.

I maj måned havde vi besøg af Ubby Fri og Efterskole, der havde en emneuge med temaet: da farfar var ung. De var 180 personer, der kom i hold på et par klasser ad gangen, fik en rundvisning, inden de kunne gå i gang med de mange opgaver vi havde forberedt og holde spisepause. Der var brug for logistik for at få det hele til at fungere, men det lykkedes til alles tilfredshed.

Ved Veterandagene i august som vi holder sammen med Dansk Veterantraktorklub og andre foreninger havde vi 1556 betalende gæster, hvoraf mange lagde vejen forbi museets café, så vi fik en god fortjeneste ud af de to dage.

I skolernes efterårsferie havde vi som forrige år åbent 3 dage med forskellige aktiviteter for børn: Harry havde gang i rebslageren, Jens i pen og blæk samt tavle og griffel, Kurt med mosepumpen og Beate med mange sjove små sysler, bl.a. fingerstrik. Vi havde 39 gæster i løbet af de 3 dage. Det var OK, men bør kunne blive et meget større tal.

 Vi har de sidste par år taget imod en hel del ting, som vi allerede har på museet, men som vi har fået lov til at kassere eller bruge som vil. Det begyndte efterhånden at knibe med pladsen i vores depot. Derfor prøvede vi i pinsen at lave et loppemarked med nogle af de ting, vi synes var for gode til at kassere, og det blev noget af et tilløbsstykke, selv om vi egentligt ikke havde fået det særligt godt annonceret.  Der blev solgt for lige knapt 10.000 kr. Vi har siden da fået flere ting, som må og kan bruges til et loppemarked, så vi planlægger at holde loppemarked igen i år lørdag og søndag i pinsen.

Vi får også stadigvæk nye effekter til museet, blandt andet har vi fået nogle fine gamle ting fra Dragsholm Vognmuseum, der har fået indskrænket deres museumsareal, da godset selv skulle bruge noget af pladsen.

Renovering og vedligeholdelse af effekter samt bygninger hører med til dagligdagen og foregår hele året.

Som sædvanligt brugte vi vinteren til at ændre en del på udstillingerne i museet, så der er noget nyt at se på for de gæster, der trofast besøger os hvert år.

Men den helt store travlhed har vi haft med opførelsen af vores nye toilet-facilitet og arealet omkring. I april kunne vi endeligt starte med nedgravning af tank og fundament til bygningen. Her fik vi en meget stor hjælp fra bl. a. Jacob Stavnskær med gravearbejde og Ove Andersen, Løgtved grusgrav, der donerede hvad der skulle bruges til støberiet. Vi er meget taknemmelige for deres flotte hjælp! Så kom byggeriet af selve huset og tagkonstruktion, støbning af gulv, rør- og el –arbejde, maling, lægning af gulvfliser og til sidst den endelige indretning af rummet samt oprydning og belægning på arealet omkring bygningen, hvor vi nu har fået en god terrasse udenfor caféen. Alle har knoklet med på en eller anden måde. Det har taget lang tid, men til gengæld er det blevet helt perfekt, så vi nu har fine og også handicapvenlige faciliteter til både gæster og os selv. Det tillader vi os at være stolte over. Til sidst en stor tak til alle Jer, der har gjort det hele muligt.

Først og fremmest til hele den trofaste flok, der hver onsdag formiddag og torsdag aften og mange gange mere kommer med godt humør, gode ideer og lyst til at gøre et stort stykke arbejde omkring museet.

 Også tak til museets bestyrelse for det hyggelige og gode samarbejde.

Jeg vil også sige tak til alle Jer medlemmer for Jeres støtte til museet.

Desuden tak til Kalundborg Kommune for den økonomiske støtte til museet.

Planer for 2017:

Loppemarked 3. og 4. juni

Veterandage 12. og 13. august

Renovering af køkken

Overdækning af gangarealet til toiletbygningen

Nye lemme i sydsiden af kalvestalden

Nye udstillinger

_____________________________________________________________________

Generalforsamling 2016

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den torsdag den 17. marts 2016.

Der var fint fremmøde - 36 medlemmer - og generalforsamlingen blev afviklet i en god atmosfære afsluttende med hyggelig snak over et glas vin, lidt ost og kaffe. 
Beate Fog-Larsen lavede en lille sjov gættekonkurrence om gamle 'underlige' effekter.

Poul Erik Storm trådte ud af bestyrelsen og Keihn Stegmann blev valgt ind i stedet, så bestyrelsen består nu af
  Ulla Rasmusen - formand
  Leif Hansen - næstformand
  Harry Kristensen
  Kurt Jensen
  Jørgen Faye
  Karen Margrethe Gammelby

  Knud Hegnet - kasserer (uden for bestyrelsen)

_____________________________________________________________________

Veterantraktortræf 2015

15. og 16. august afholdt vi i samarbejde med Dansk Veteran Traktor Klub og Birkendegaard det årlige store stævne, og selv om vejret ikke var det bedste, var der dog omkring 1.500 tilskuere, som havde 2 dejlige dage med det traditionelle show med traktorer, veteranbiler, maskiner, brandbiler og meget mere.
Landbomuseet havde traditionen tro mange gæster - der er fri adgang - og vi havde, som vi plejer, forskellige aktiviteter og salgsboder samt en Café med fin omsætning.

  
En fantastisk traktor-hoppeborg til børnene          Rebslageren Harry er i gang

  
Smedene Kurt og Kiehn arbejder                             Strikke- og sypigerne er i gang

  Traktorvognen kører rundt med publikum. _____________________________________________________________________

Donation

Den 27. april fik vi overrakt en donation på 10.000 kr. fra SEAS/NVE. Kiehn Stegmann så i sit fagblad at institutioner som vores kunne søge om tilskud, og uden at vi andre vidste om det søgte han, og så pludselig en dag fik en e-mail med tilsagn om 10.000 kr. Det var jo dejligt, og så den 27. april dukkede SEAS/NVE op med fotograf og avis med et fint diplom og vi fik en hyggelig sludder og blev gennemfotograferet.

_____________________________________________________________________

Efterårsferien

Sidste år prøvede vi at holde åbent nogle dage i efterårsferien og det var en stor succes. Der kom mange bedsteforældre med deres børnebørn.
Derfor har vi tænkt os at forfølge succésen igen i år, det vil sige at vi har åbent:

tirsdag, onsdag og torsdag den 14. - 16. oktober kl. 11-16.

Vi glæder os samtidig til at kunne præsentere vores nye store udvidede legetøjsafdeling med en lille landsby, en krigshavn og ikke mindst et kørende modeljernbane-anlæg.

_____________________________________________________________________

Veterandage på Birkendegaard 2014

Der var igen stor tilslutning (om end lidt mindre end sidste år) til veterandagene i weekenden den 9. og 10. august. Vejret var rimeligt med en enkelt byge,
Museet havde mange eksterne udstillere og en fin omsætning i caféen.

_____________________________________________________________________

Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen blev afholdt den 20. marts på museet med et ret stort fremmøde. Der var gjort lidt ekstra ud af det, da det var 20 år siden foreningen blev stiftet.
Kirsten Andersen gik af som bestyrelsesmedlem på grund af sygdom og i stedet valgtes Harry Kristensen. Bestyrelsen konstituerede sig senere med med Ulla Rasmusen som formand og Poul Erik Storm som næstformand.
Efter generalforsamlingen holdt Jørgen Faye et meget interessant foredrag om Birkendegård gennem tiderne.

______________________________________________________________________

Veterandage på Birkendegaard 2013

Veterandagene 10. og 11. august blev igen i år en stor succes med fint vejr og mange besøgende. Museet havde stort besøg og der var ’levende’ håndværkere m.m. fx honning, trædrejer, orkis, spinderok, vævning, clairvoyance, blomster, rebslagning og kurvebinding.

Spinding  Spinding og vævning  vaevning 
______________________________________________________________________

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdtes på museet

torsdag den 21. marts 2013.

Den var godt besøgt, bestyrelsen blev genvalgt, og vi kunne glæde os over et godt år både besøgs- og indtægtsmæssigt..

Efter generalforsamlingen underholdt Beate og Karen Margrethe, som viste billeder og spillede musik om ’Danmark i al sin mangfoldighed’. Det var en stor og fin oplevelse.

 ______________________________________________________________________

Veterandage på Birkendegaard 2012

Traditionen tro afholdt vi igen i år i samarbejde med Dansk Veteran Traktor Klub den store udstilling af gamle traktorer, biler, motorcykler, motorer m.m.

Det skete i week-enden 11. - 12. august

Der var fint vejr og der kom rigtig mange mennesker, så både veterantraktorklubben og vi havde en god week-end.

Det var i år femte år at Veterandagene afholdtes på Birkendegaard, og samtidig havde veteranklubben 25 års jubilæum.

______________________________________________________________________

 

 
Der er blevet plads til meget mere af vores legetøj i den nye placering af udstillingen.
 


Den nye skolestue.

______________________________________________________________________

Veterandage 2011

Den 13. og 14. august afholdt vi sammen med Dansk Veteran Traktor Klub det årlige ’Veterandage på Birkendegaard’, og selvom vejret ikke var det allerbedste blev det et stort og fint arrangement, hvor vi havde bolchefremstilling, bogbinding, honning, rebslageri, gamle landbrugsplanter, trædrejer og børstenbinder på museet. Caféen havde meget travlt hele dagen begge dagene, og da vi stod for indgangskontrollen, havde vi nok at bestille.

Der var ca. 2000 besøgende og de fleste besøgte også museet.

______________________________________________________________________

Afholdte arrangementer

Byvandring i Værslev

Tirsdag den 31. august var museet medarrangør af en byvandring i Værslev, hvor Harry Kristensen viste rundt og fortalte om det nuværende og det gamle Værslev. 
Det startede kl. 18.30 ved den gamle brugs, og efter turen kørtes til Landbomuseet på Birkendegaard hvor der var gratis adgang til museet, og hvor man kunne at købe kaffe.

Veterandage på Birkendegaard 2010

Veterandage på Birkendegaard blev afholdt i weekenden den 14. og 15. august, hvor museet sammen med Dansk Veterantraktor Klub og Birkendegaard samlede godt 2000 besøgende selv om vejret var ret vådt om lørdagen. Der var som sædvanlig masser af spændende traktorer, biler, motorcykler m.m. at se på. Museet havde rebslagning, knivfremstilling, doktorfisk, blomsterbinding, økologiske rengøringsmidler, honning og trædrejning på programmet, og caféen havde stor succes med salg fra caféen.

Hundeudstilling 2010

Dansk Racehundeklub udstilling blev flyttet fra den 8. august til den 22. august og var lidt mindre end de foregående år. Det blev i år ikke holdt sammen med veteranpløjning, hvilket betød mindre besøgende i hvert fald på museet.. 

Generalforsamling  for 2009

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 25. marts 2010 med et stort fremmøde.

Formanden nævnte i sin beretning at på trods af krisetider havde vi en stigning i antal besøgende fra 1.948 i 2008 til 2.500 i 2009. Til gengæld opgav vi at få nye sponsorer. Dog fik vi fra Nordea og Art Herreds sparekasse 5.000 kr. til hjælp til rejsning af stakhjelmen, hvor fundamentet er færdigt, og hvor der fortsættes i år med rejsning af resten.  Medlemstallet er også steget, så der nu er 81 medlemmer.
Der har været en del gruppebesøg og der var igen et meget stort fremmøde på Veterandage på Birkendegaard. Der har også som sædvanligt været afholdt veteranpløjedage og hundekåring med Dansk Racehundeklub og det giver jo altid en del cafésalg. 
Told og Skat lånte museet til træning af narkohunde.
Vores tungeste omkostning er el-regningen, som tilskuddet på 15.000 kr. fra konmmunen ikke kunne dække helt, men vi har nu fået sat styr på varmen, og har sparet ca. 4.000 kr. og vi fortsætter med planer om endnu større besparelser.
Til slut takkede hun alle der har bidraget, men glemte sig selv. Men det er jo ikke nyt!

Regnskabet blev godkendt, men man efterlyste et specificeret regnskab for caféen, hvilket vi vil lave fremover.

Alle valg var genvalg, så bestyrelsen ser stadig sådan ud:

Ulla Rasmusen, formand    5950 0017
Poul Erik Storm, næstformand
Kirsten Lembke Andersen
Karen Margrethe Gammelby
Kurt Jensen
Leif Hansen
Jørgen Faye

Knud Hegnet, kasserer (uden for bestyrelsen)

Suppleanter
Arne Olivius
Henning Grundtvig

Revisorer  
Ole P. Nielsen
Dennis Dinesen

Revisorsuppleant  
Flemming Andersen

Generalforsamlingen afsluttedes med at Arne Olivius fortalte om kampen for at redde Kalundborg Sygehus.

 

Hundeudstilling og Veteranpløjning 2009

Dansk Racehunde Club afholdt sin årlige hundeudstilling 6. september 2009 på en mark lige op til museet. 

Lokale folk viste pløjning med veterantraktorer samme dag fra kl. 10.00. Her blev der pløjet snorlige furer på en mark lige over for museet, og nogle af traktorerne var virkelig gamle - så der var noget at kikke på.

Veterandage på Birkendegaard 2009
i samarbejde med Dansk Veterantraktor Klub

blev afholdt lørdag den 15. og søndag den 16. august, og det blev lige så stor en succes som sidste år. Det regnede lidt lørdag formiddag, men ellers var vejret fint, og der kom rigtig mange mennesker. Vi på museet lukrerede lidt på regnvejret, for så var der jo al mulig grund til at gå i tørvejr på museet.

Museet havde følgende aktiviteter i denne weekend:

- Smedning i esse
- Blomsterbinding
- Dukkefremstilling
- Bolchekogeri
- Rebslagning
- Trædrejning
- Honningfremstilling
- Keramiker
- Demonstration af økologiske rengøringsmidler

       
     Blomsterbindersken i smukke omgivelser                             Dukkemageren på arbejde

______________________________________________________________________

Generalforsamling 2008

Onsdag den 25. marts 2009 blev den årlige generalforsamling afholdt, og 28 medlemmer var fremmødt .
Bestyrelsens
beretning kan læses her.
                      Alle valg var genvalg, såbestyrelsen ser stadig således ud:

Ulla Rasmusen, formand    ,59500017
Poul Erik Storm, næstformand
Kirsten Lembke Andersen
Karen Margrethe Gammelby
Kurt Jensen
Leif Hansen
Jørgen Faye

Knud Hegnet, kasserer (uden for bestyrelsen)

Suppleanter
Arne Olivius
Henning Grundtvig

Revisorer  
Ole P. Nielsen
Dennis Dinesen

Revisorsuppleant  
Flemming Andersen

Der blev holdt smukke taler for Ulla af Thormod Gammelby og Kurt Jensen, og Ulla holdt tale om de 15 år der er gået siden museets start.
Derefter blev 15-året fejret med ost, rødvin, kaffe, kringle og hyggelig snak.

______________________________________________________________________

Veterandage på Birkendegaard 2008

lørdag den 16. og søndag den 17. august blev en stor succes. Der var over 1500 betalende tilskuere de to dage, hvor der blev vist gamle traktorer, motorcykler, biler, motorer og meget mere. Vejret var meget fint og museet havde besøg af flere hundrede personer. Vi kunne næsten ikke komme forbi hinanden. Bolchepigerne var der og rebslageren som han plejer. Endvidere var vores honningmand der, og så var der bogbinding i praksis. Arne havde tændt op i essen, men på grund af røg på loftet måtte vi standse denne aktivitet.
Caféen havde en fantastisk omsætning af kaffe og kager, og der gik også et par øl i det varme vejr.

Trængsel foran museet.

Et kik ned i dampmobilen med teknik af høj karat.

______________________________________________________________________

Fra aktivitetsdagen søndag den 2. september 2007

Der var først og fremmest pløjning med veterantraktorer.
Endvidere var der trædrejning, rebslagning, bolchefremstilling, honningsalg samt udstilling af traktorer.

Besøget var fint og der var gang i café-salget, og der var også indtegning af flere nye medlemmer.

Her er nogle billeder fra dagen:

         
Den ældste traktor der deltog i pløjningen                     Trædrejerten i gang med at lave smukke bøtter

         
Så er der friskslynget honning                                       - og her er den flotte traktorudstilling

____________________________________________________________________

                 Billeder fra aktivitetsdag, søndag den 3. juni 2007:

   
                              Den flotte konkyliesamling                                              Bolchefremstilling

    
                        Rokken spinder                                                      Kurts flotte fordvogn

   
                         Rebslageren arbejder                                   Flis-maskinen i gang _______________________________________________________________________