Landbomuseet på Birkendegaard

 

 

Vedtægter

Billeder

Til forside

Aktuelt

Historie

Landbomuseet er placeret i den gamle tyrestald på Birkendegaard.

I 1994 påbegyndtes indretningen af Landbomuseet af en række frivillige og entusiastiske mennesker. Museet åbnede officiel i 1997.

I 2004 - 2005 blev der fortaget en gennemgribende nyindretning med bl. a. nye kontor- og mødefaciliteter. Der er indrettet ’båse’ med hver sit emne fx dagligstue, køkken, barneværelse, mejeri, skomager, smed osv.

Landbomuseet ligger ca. 8 øst for Kalundborg.

Museet

I løbet af de sidste 50 år er der sket en total ændring af landbruget i Danmark. Den gamle bondegård, som alle har hørt om i skolen og som vi sikkert stadig fortæller vore børn om, eksisterer ikke mere. Mekani­seringen er tiltaget og de gamle håndværk er ved at forsvinde. Vi kan ikke genskabe livet på landet, men vi kan gøre noget for at hu­ske, hvordan det var. Derfor startede vi med at samle gamle land­brugsredskaber, maskiner og husgeråd sammen, således at glæden over at forske i datidens landbrugsliv kan vises i et større sammenhæng, her på Landbomuseet på Birkendegaard.

 

Økonomi

Museet får tilskud fra Kalundborg Kommune til husleje og el, men må ellers klare sig selv ved entré-indtægter og sponsorer.

Museet har brug for økonomisk støtte, hvorfor det dels er muligt at tegne et medlemsskab for 60,- kr. pr.person pr.år eller 100.- kr. pr par pr.år, dels at sponsorere fra firmaer eller enkeltpersoner. Personer der ønsker at hjælpe med frivillig arbejdskraft er meget, meget velkomne.

Telefonisk henvendelser kan ske på telefon 3024 3842 eller 5952 1256.

Udstillinger

Vi har planer om at afholde særudstillinger om separate emner af landbrugsfaglig interesse, men der skal også være plads til andre udstillinger, som måske ikke primært vedrører landbruget.

Udstillingerne vil blive annonceret i den lokale dagspresse samt lagt ud på turistkontorernes aktivitetskalender.